"Teater Kotee Koer", zegt u?

Op het eerste zicht lijkt dit misschien een wat vreemde naam, maar hij is op en top ontleend aan de theaterwereld.
Een kort woordje uitleg zal het u snel duidelijk maken:
Eerst en vooral geven we toe dat we voor de schrijfwijze een enigszins progressieve - ja zelfs een beetje eigenzinnige - spelling hebben toegepast. We willen hierdoor onze bedoelingen duidelijk maken; een eigentijds en vernieuwend theater brengen.

Kotee Koer is niks anders dan de - opnieuw wat eigenzinnige - fonetische schrijfwijze van de toneelterm 'côté cour'.
In theaterjargon is 'côté cour' of kortweg 'cour' (Frans voor 'binnenplaats') de rechterkant van het toneel, gezien vanuit de zaal. De andere kant van het toneel heet 'côte jardin' of 'jardin' (Frans voor 'tuin'). Dat maakt het voor een regisseur eenvoudiger om aanwijzingen te geven aan toneelspelers en decorbouwers, voor wie de woorden rechts en links niet altijd duidelijk zijn aangezien zij een verschillende kant van het toneel kunnen aanduiden afhankelijk of iemand op de scène staat of zich in de zaal bevindt.

Deze termen werden overgenomen van de Salle des Machines, gebouwd in het Palais des Tuileries, gesitueerd tussen hof en tuin. Voor 1789 gebruikte men de termen côté du roi (jardin) en côté de la reine (cour). Ook vandaag nog worden deze termen gebruikt, zowel in de zaal om een onderscheid te maken tussen even en oneven plaatsen, als op het toneel om de verwarring tussen links en rechts te vermijden.
Een acteur heeft een eenvoudig hulpmiddeltje om deze beide kanten van het toneel van elkaar te onderscheiden. Hij gebruikt hiervoor volgend eenvoudig zinnetje "Côté cour, c'est côté coeur". Côté cour bevindt zich voor een acteur op scène aan de linkerkant, net zoals het hart. Ook dit zinnetje geeft onze motieven zeer goed weer. We willen met Teater Kotee Koer 'hartverwarmend theater voor onze toeschouwers brengen door mensen met een warm hart voor de theaterkunst in al haar facetten'
WAAROM een nieuw theatergezelschap?
Heeft Kortrijk of de deelgemeenten dan een tekort aan theatergezelschappen? Zeker niet. Het is ook niet onze bedoeling het zoveelste Kortrijkse theatergezelschap in de rij te worden. Nee, we willen werken aan een eigen profiel, aan een “Teater Kotee Koer”-stijl.
Toch moet hier volledigheidshalve vermeld worden dat Teater Kotee Koer er nooit zou gekomen zijn, mochten de meesten onder ons geen vroeger theaterleven achter de rug hebben bij aan andere Kortrijkse toneelvereniging
Op 5 november 2005 hebben een aantal gelijkgestemden, bij wie de gretigheid was blijven leven om theater te maken, om plezier te vinden in de aangename theatermicrobe, de vreugde van het samen werken aan een project, het initiatief genomen om een nieuw theatergezelschap op te richten dat naast de platgetreden paden ook nieuwe paden wil inslaan.
We willen m.a.w. werken aan een vernieuwend profiel maar we realiseren ons dat dat niet vanzelfsprekend zal gebeuren. We willen langs lijnen van geleidelijkheid werken, langzaam verder bouwen zonder te willen lopen vooraleer we kunnen stappen.